VPOIS

veřejně přístupná odborná informační služba

Obrazek k textu

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete zde.

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti Medreg s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům pracujícím ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SmPC), laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Při podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivého přípravku anebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně léčivého přípravku společnosti Medreg s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím emailu pvg@medreg.net.

Seznam léčivých přípravků

Pro detailní informace o přípravku klikněte na název přípravku.

Obrazek k textu