VPOIS

veřejně přístupná odborná informační služba

Obrazek k textu

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete zde.

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: [email protected]

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti Medreg s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům pracujícím ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SmPC), laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Při podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivého přípravku anebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně léčivého přípravku společnosti Medreg s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím emailu [email protected].

Seznam léčivých přípravků

Pro detailní informace o přípravku klikněte na název přípravku.

Obrazek k textu
Název přípravkuPřítomnost na trhu v ČR
Alergimed 5 mg potahované tablety Ano
Betaxolol Medreg 20 mg tablety Ano
Bisoprolol Medreg 2,5 mg tablety Ano
Bisoprolol Medreg 5 mg tablety Ano
Bisoprolol Medreg 10 mg tablety Ano
Bromazepam Medreg 1,5 mg tablety Ano
Bromazepam Medreg 3 mg tablety Ano
Furosemid Medreg 40 mg tablety Ano
Montelukast Medreg 10 mg potahované tablety Ano
Nopregy 1,5 mg tableta Ano
Sildenafil Medreg 100 mg potahované tablety Ano
Solifenacin Medreg 10 mg potahované tablety Ano
Metoprolol Medreg 50 mg potahované tablety Ano
Metoprolol Medreg 100 mg potahované tablety Ano
Tramadol/Paracetamol Medreg 37,5 mg/325 mg potahované tablety Ano
Amlodipine Medreg 5 mg tablety Ano
Amlodipine Medreg 10 mg tablety Ne
Lercanidipine Medreg 10 mg potahované tablety Ano
Lercanidipine Medreg 20 mg potahované tablety Ano
Atorvastatin Medreg 10 mg potahované tablety Ano
Atorvastatin Medreg 20 mg potahované tablety Ano
Atorvastatin Medreg 40 mg potahované tablety Ano
Atorvastatin Medreg 80 mg potahované tablety Ano
Carlagirin 100 mg tablety Ano
Omeprazol Medreg 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky Ne
Omeprazol Medreg 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Ano
Omeprazol Medreg 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky Ne
Spironolactone Medreg 25 mg potahované tablety Ano
Tamsulosin Medreg 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Ano
Casaro 8 mg tablety Ne
Casaro 16 mg tablety Ne
Casaro 32 mg tablety Ne
Clopidogrel Medreg 75 mg potahované tablety Ne
Gliclazide Medreg 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ano
Gliclazide Medreg 60 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Ne
Casaro HCT 16 mg/12,5 mg tablety Ne
Casaro HCT 32 mg/12,5 mg tablety Ne
Metamizol Medreg 500 mg tablety Ano
Rivaroxaban Medreg 2,5 mg potahované tablety Ne
Rivaroxaban Medreg 10 mg potahované tablety Ne
Rivaroxaban Medreg 15 mg potahované tablety Ne
Rivaroxaban Medreg 20 mg potahované tablety Ne
Relumo 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Ano
Eplerenon Medreg 25 mg potahované tablety Ano
Eplerenon Medreg 50 mg potahované tablety Ano
Flaxios 500 mg potahované tablety Ano
Metformin Medreg 500 mg potahované tablety Ne
Metformin Medreg 850 mg potahované tablety Ne
Metformin Medreg 1 000 mg potahované tablety Ne
Allopurinol Medreg 300 mg tablety Ne
Escitalopram Medreg 10 mg potahované tablety Ne
Sertraline Medreg 50 mg potahované tablety Ne
Sertraline Medreg 100 mg potahované tablety Ne