VPOIS

veřejně přístupná odborná informační služba

Obrazek k textu

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete zde.

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti Medreg s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům pracujícím ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SmPC), laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Při podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivého přípravku anebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně léčivého přípravku společnosti Medreg s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím emailu pvg@medreg.net.

Seznam léčivých přípravků

Pro detailní informace o přípravku klikněte na název přípravku.

Obrazek k textu
Registrovaný léčivý přípravek (Pro SmPC a PIL klikněte na název léčivého přípravku) Přítomnost na trhu v ČR Léčivý přípravek s omezenou dostupností Distribuci léčivého přípravku s omezenou dostupností
zajišťuje
Alergimed 5 mg potahované tablety      
Allopurinol Medreg 300 mg tablety    
Amlodipine Medreg 10 mg tablety    
Amlodipine Medreg 5 mg tablety      
Atorvastatin Medreg 10 mg potahované tablety      
Atorvastatin Medreg 20 mg potahované tablety      
Atorvastatin Medreg 40 mg potahované tablety      
Atorvastatin Medreg 80 mg potahované tablety      
Betaxolol Medreg 20 mg tablety      
Bisoprolol Medreg 10 mg tablety      
Bisoprolol Medreg 2,5 mg tablety      
Bisoprolol Medreg 5 mg tablety      
Bromazepam Medreg 1,5 mg tablety      
Bromazepam Medreg 3 mg tablety      
Carlagirin 100 mg tablety      
Casaro 16 mg tablety    
Casaro 32 mg tablety    
Casaro 8 mg tablety    
Casaro HCT 16 mg/12,5 mg tablety    
Casaro HCT 32 mg/12,5 mg tablety    
Clopidogrel Medreg 75 mg potahované tablety    
Eplerenon Medreg 25 mg potahované tablety      
Eplerenon Medreg 50 mg potahované tablety      
Escitalopram Medreg 10 mg potahované tablety    
Flaxios 500 mg potahované tablety      
Furosemid Medreg 40 mg tablety      
Gliclazide Medreg 30 mg tablety s prodlouženým uvolňováním      
Gliclazide Medreg 60 mg tablety s prodlouženým uvolňováním    
Lercanidipine Medreg 10 mg potahované tablety      
Lercanidipine Medreg 20 mg potahované tablety      
Metamizol Medreg 500 mg tablety      
Metformin Medreg 1 000 mg potahované tablety    
Metformin Medreg 500 mg potahované tablety    
Metformin Medreg 850 mg potahované tablety    
Metoprolol Medreg 100 mg potahované tablety      
Metoprolol Medreg 50 mg potahované tablety      
Montelukast Medreg 10 mg potahované tablety      
Nopregy 1,5 mg tableta      
Omeprazol Medreg 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky    
Omeprazol Medreg 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky      
Omeprazol Medreg 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky    
Relumo 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky      
Rivaroxaban Medreg 10 mg potahované tablety    
Rivaroxaban Medreg 15 mg potahované tablety    
Rivaroxaban Medreg 2,5 mg potahované tablety    
Rivaroxaban Medreg 20 mg potahované tablety    
Sertraline Medreg 100 mg potahované tablety    
Sertraline Medreg 50 mg potahované tablety    
Sildenafil Medreg 100 mg potahované tablety      
Solifenacin Medreg 10 mg potahované tablety      
Spironolactone Medreg 25 mg potahované tablety      
Tamsulosin Medreg 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním      
Tramadol/Paracetamol Medreg 37,5 mg/325 mg potahované tablety